Khai thuế TNCN theo tháng hay quý

Kể từ ngày 05/12/2020 thì Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thì việc xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hay quý xác định như sau:

  • Theo Khoản 1, Điều 8 thì Thuế TNCN là loại thuế khai theo tháng, trừ trường hợp đáp ứng thiêu chí theo quy định tại Điều 9 thì được lựa chọn khai theo quý
  • Theo Mục b, Khoản 1, Điều 9 thì nếu đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo quý

Như vậy, nếu Đơn vị khai thuế GTGT theo tháng thì khai thuế TNCN theo tháng và nếu Đơn vị khai thuế GTGT theo quý thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo quý hoặc tháng.

Trước đây việc xác định khai thuế TNCN theo tháng và quý theo thông tư 156/2013/TT-BTC rất khác.

Lưu ý: Năm 2020, Đơn vị nào đang kê khai thuế TNCN theo quý (áp dụng điều kiện theo TT 156/2013/TT-BTC) mà đủ điều kiện kê khai theo tháng thì quý IV/2020 vẫn khai theo quý (Vì tính ổn định cho cả năm Theo điểm b2, khoản 1, Điều 9 của NĐ 126 này).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *