Cùng tìm hiểu về chúng tôi

GIỚI THIỆU FICI

GIỚI THIỆU CHUNG     
     Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá FICI là công ty tư vấn tài chính kế toán, kiểm toán, thẩm định giá chuyên nghiệp, các sáng lập viên là những người có nhiều năm kinh nghiệm, có tâm huyết với nghề.
FICI được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109664457 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; và các Văn bản chấp thuận hành nghề của các tổ chức: Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính, Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính – Bộ Tài chính, Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính.

1. Mục tiêu hoạt động

     Với quan điểm vì lợi ích cao nhất của khách hàng, mục tiêu hoạt động của FICI là thực hiện các dịch vụ chuyên ngành kiểm toán, định giá, tư vấn tài chính, kế toán, thuế nhằm cung cấp các thông tin đáng tin cậy giúp khách hàng đưa ra các quyết định quản lý kinh tế, tài chính một cách có hiệu quả.

2. Phương châm dịch vụ

     Hợp tác, tin cậy, trung thực khách quan và bảo mật, tuân thủ các quy định của nhà nước Việt Nam, các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam cũng như các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận chung. Luôn đặt lợi ích hợp pháp của khách hàng lên hàng đầu. Giá phí phù hợp và không ngừng gia tăng chất lượng dịch vụ

3. Năng lực chuyên môn

     Hoạt động của FICI là cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, thuế, thẩm định giá,… cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động tại Việt Nam.
Phương pháp tiếp cận công việc của các kiểm toán viên của FICI là cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất và vận dụng thực tiễn một cách hiệu quả nhất. FICI hướng tới hô trợ cho các doanh nghiệp/quý cơ quan chủ động hoàn thiện hiệu quả kinh doanh/đầu tư bằng phương pháp thực tiễn đã từng được tích lũy và không ngừng chuyển giao kiến thức.

4. FICI với sự trợ giúp kỹ thuật và đào tạo nghiệp vụ chuyên môn

     FICI có các kiểm toán viên chính đã tham gia các khoá học ACCA, ACPA,….và đã từng tham gia, nghiên cứu và khảo sát thực tiễn công tác kế toán, kiểm toán và tư vấn quản lý tại các nước có nền tảng về lĩnh vực kiểm toán độc lập.