Dịch vụ thuế Thu nhập doanh nghiệp

Áp dụng với Doanh nghiệp đã có kế toán tập hợp hóa đơn chứng từ, kê khai thuế hàng tháng nhưng chưa tự tin trong việc tính toán, và khai quyết toán thuế TNDN hàng năm.

Nội dung dịch vụ:

– Rà soát 100% hóa đơn chứng từ

– Tập hợp doanh thu chi phí, tư vấn về chứng từ kèm theo để đảm bảo chi phí hợp lý

– Xác định chi phí được trừ hay không được trừ khi tính thuế TNDN

– Lên kế hoạch thuế, xác định số thuế phải nộp

– Đưa ra ý kiến tư vấn để tối giản nghĩa vụ thuế

– Kê khai quyết toán thuế TNDN năm.

Phí dịch vụ:

Thỏa thuận tùy thuộc theo quy mô và loại hình doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *