Dịch vụ thuế Giá trị gia tăng

1. Dịch vụ kê khai thuế GTGT hàng tháng, hàng quý:
Nội dung dịch vụ:
– Rà soát 100% hóa đơn, kiểm tra, đối chiếu đầy đủ các thông tin trên hóa đơn.
– Tư vấn về xuất hóa đơn sao cho nội dung phù hợp, đúng thời điểm.
– Cân đối số thuế đầu ra và số thuế đầu vào, xác định nghĩa vụ thuế TGTGT
– Lập tờ khai thuế GTGT hàng kỳ, thông báo nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp
– Lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng kỳ.
– Hỗ trợ doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
– Tư vấn miễn phí về chính sách thuế GTGT, quy định về hóa đơn hiện hành.
2. Dịch vụ kê hoàn thuế GTGT:
Nội dung dịch vụ:
– Trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *