BẢN ĐỒ ĐẾN FICI
Số 01, Phố Nguyễn Quý Tân, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.